ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА ДГ 'СОНЯ' - ВЕЛИКО ТЪРНОВO!

ДГ ”Соня”е построена през 1969 г. Започва да функционира с четири групи. Разположена e на общински терен с площ 3800 кв.м. в централната част на гр. В.Търново. През 1972 година е построена сграда с физкултурен салон и плувен басейн. През 1977 година са разкрити помещения за две възрастови групи, като филиал към детската градина във Фабрика за дървообработване „Димитър Благоев”. Двете групи функционират до 1996 година. През 2005 година е направена газификация на сградата. През 2007 година е изградена пристройка, оборудвана за нова група със съвременно модулно обзавеждане. През 2015 година е извършено цялостно саниране на детската градина със средства на Община Велико Търново. През 2016 / 2017 г. е подменена отоплителната инсталация на детската градина по пpoeкт “Пoдoбpявaнe нa eнepгийнaтa eфeктивнocт в coциaлнaтa инфpacтpyктypa нa гpaд В. Tъpнoвo”, кoйтo ce финaнcиpa oт Евpoпeйcкoтo икoнoмичecкo пpocтpaнcтво. През 2017 г. са монтирани съвременни уреди за игра и ударопоглъщащи настилки на всички детски площадки с финансиране от Община Велико Търново. В пероида  2017 / 2020 г. по Национална програма "ИКТ в системата на предучилищното и училищното образовние" и ОП НОИР / МОН - Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден" - "Иновативна детска градина" - две от занималните са оборудвани с интерактивни дъски, а една - с тъчскрийн монитор. През 2022 г. по инициатива на ДГ "Соня" и с финансовата подкрепа на Община Велико Търново е извършен цялостен ремонт и обзавеждане на творчески кабинет и лаборатория за експерименти "Детски открития". 
Висококвалифициран педагогически екип обгрижва, обучава и възпитава децата в пет възрастови групи: "Детство мое", "Пеперудка", "Пчелици", "Мечо Пух", "Мики Маус".

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ:

 • AIESEC - "The world as one playground" /"Светът като една детска площадка"/ - международен обмен на студенти, които обучават децата на       английски език - 2012 - 2013 г. и 2013 - 2014 г.
 • Национален клуб ”Васил Левски”  - 2000 г. - продължава 
 • „Малки кулинари” – проект на група „Мечо Пух” – 2009 г. - продължава
 • Международен проект по Секторна програма "Коменски" - Многостранни училищни партньорства "Don`t Throw Toy Away, Recycling With Play" /„Не изхвърляйте старите играчки, рециклирайте с игра”/. Проектът е реализиран в периода 01.08.2012 - 31.07.2014 г.
 • Квалификация на педагогическите специалисти - проект, финансиран от МОН, продължава
 • "Студентски практики" - проект на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", финансиран от ОП "Развитие на чевешките ресурси" и съфинансиран от Европейския социален фонд
 • "Обичам природата и аз участвам" - проект, финансиран от МОН и РИОСВ
 • "Шанс за работа" - съвместен проект с Община Велико Търново и Регионален синдикат за стажанти помощник-възпитатели
 • "Спорт за деца в детската градина" - проект на Баскетболен клуб "Етър 49"- В. Търново, финансиран от МФВС
 • "Спорт за деца в детската градина" - проект на Cпортен клуб по художествена гимнастика "Етър Елит"- В. Търново, финанситан от МФВС
 • "Спорт за деца в детската градина" - проект на Cпортен клуб по спортна гимнастика "Етър Елит"- В. Търново, финанситан от МФВС
 • "Безплатен плод в детската градина" - продължава 
 • Национална програма на Държавен фонд земеделие "Безплатно мляко в детската градина" - продължава
 • Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
 • Мажоретен състав ДГ "Соня"  -  продължава
 • ОП НОИР / МОН - Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден" - "Иновативна детска градина" - 2019 / 2020 г. 
 • Национална програма "По-здрави деца" 2019 / 2020 г.
 • Национална програма "Успяваме заедно" - "Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда. Създаване на условия за работа със семейната общност в рамките на детската градина" - 2019 / 2020 г.     
 • Национална програма "Успяваме заедно", модул  "Иновативна детска градина", проект "Детски открития" - 2020 / 2021 г. 
 • Краткосрочен международен онлайн проект "Пицата е уникална, но различна във всяка държава", януари / февруари 2022 г.
 • Международен проект "Изкуството е в моята природа" , програма "Еразъм+" - дигитална образователна платформа eTwinning, януари - юни 2022 г.
 • Краткосрочен международен онлайн проект "Ябълки с пуловери", октомври 2022 г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ И ТАЛАНТИТЕ НА ДЕЦАТА: