И ОТ МЕН ЗАВИСИ БЪДЕЩЕТО

www.vtsonyacdg.webnode.com

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5000
УЛ. МОМИНА КРЕПОСТ № 9
0884212149
062/644840
cdg_sonya@abv.bg

     ЕКИП:

 • Д-р Жаклин Павлова - Директор

 • Стефка Трайкова - Главен учител

 • Йонкa Koлева - Старши учител

 • Лилия Пенчовска - Старши учител

 • Драгостинка Димитрова - Старши учител

 • Силвия Николаева - Старши учител

 • Ивета Иванова - Учител

 • Искра Брождарова - Учител

 • Красен Тодоров - Учител по музика

 • Ива Стойчева - Учител

 • Ина Кирилова - Учител

 • Мирела Богданова - Учител

 • Йоанна Симеонова - Учител

 • Моника Георгиева - Заместващ учител

 • Петя Маринова - Заместващ учител

 • Петя Михайлова - Психолог

 • Росица Стойчева - Помощник възпитател

 • Йорданка Аврамова - Помощник възпитател

 • Юлия Димитрова - Помощник възпитател

 • Красимира Нанчева - Помощник възпитател  

 • Петя Станинска - Помощник възпитател

 • Taня Иванова - ЗАТС

 • Александра Кондоферска - Медицинска сестра

 • Пепа Колева - Медицинска сестра

 • Eмилия Манолова - Готвач

 • Мая Иванова - Помощник готвач

 • Лидия Давидова - Перачка

 • Недко Чобанов - Огняр

 

50 ГОДИНИ ДГ "СОНЯ" - ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ В СНИМКИ

https://www.facebook.com/riovt.minovska/posts/2327276790644563

Детска градина "Соня" е създадена през 1969 г. Разположена e на общински терен с площ 3800 кв.м. в централната част на гр. В.Търново. През 2015 година е извършено цялостно саниране на детската градина със средства на Община Велико Търново. През 2016 / 2017 г. е подменена отоплителната инсталация на детската градина по пpoeкт “Пoдoбpявaнe нa eнepгийнaтa eфeктивнocт в coциaлнaтa инфpacтpyктypa нa гpaд В. Tъpнoвo”, кoйтo ce финaнcиpa oт Евpoпeйcкoтo икoнoмичecкo пpocтpaнcтво. През 2017 г. са монтирани съвременни уреди за игра и ударопоглъщащи настилки на всички детски площадки с финансиране от Община Велико Търново. В пероида  2017 / 2020 г. по Национална програма "ИКТ в системата на предучилищното и училищното образовние" и ОП НОИР / МОН - Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден" - "Иновативна детска градина" - две от занималните са оборудвани с интерактивни дъски, а една - с тъчскрийн монитор. През 2022 г. по инициатива на ДГ "Соня" и с финансовата подкрепа на Община Велико Търново е извършен цялостен ремонт и обзавеждане на творчески кабинет и лаборатория за експерименти "Детски открития". 

Висококвалифициран педагогически екип обгрижва, обучава и възпитава децата в пет възрастови групи: "Детство мое", "Пеперудка", "Пчелици", "Мечо Пух", "Мики Маус". 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ И ТАЛАНТИТЕ НА ДЕЦАТА:

    РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ:

 • AIESEC - "The world as one playground" /"Светът като една детска площадка"/ - международен обмен на студенти, които обучават децата на       английски език - 2012 - 2013 г. и 2013 - 2014 г.

 • Национален клуб ”Васил Левски”  - 2000 г. - продължава 

 • „Малки кулинари” – проект на група „Мечо Пух” – 2009 г. - продължава

 • Международен проект по Секторна програма "Коменски" - Многостранни училищни партньорства "Don`t Throw Toy Away, Recycling With Play" /„Не изхвърляйте старите играчки, рециклирайте с игра”/. Проектът е реализиран в периода 01.08.2012 - 31.07.2014 г.

 • Квалификация на педагогическите специалисти - проект, финансиран от МОН, продължава

 • "Студентски практики" - проект на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", финансиран от ОП "Развитие на чевешките ресурси" и съфинансиран от Европейския социален фонд

 • "Обичам природата и аз участвам" - проект, финансиран от МОН и РИОСВ

 • "Шанс за работа" - съвместен проект с Община Велико Търново и Регионален синдикат за стажанти помощник-възпитатели

 • "Спорт за деца в детската градина" - проект на Баскетболен клуб "Етър 49"- В. Търново, финансиран от МФВС

 • "Спорт за деца в детската градина" - проект на Cпортен клуб по художествена гимнастика "Етър Елит"- В. Търново, финанситан от МФВС

 • "Спорт за деца в детската градина" - проект на Cпортен клуб по спортна гимнастика "Етър Елит"- В. Търново, финанситан от МФВС

 • "Безплатен плод в детската градина" - продължава 

 • Национална програма на Държавен фонд земеделие "Безплатно мляко в детската градина" - продължава

 • Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 • Мажоретен състав ДГ "Соня"  -  продължава

 • ОП НОИР / МОН - Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден" - "Иновативна детска градина" - 2019 / 2020 г. 

 • Национална програма "По-здрави деца" 2019 / 2020 г.

 • Национална програма "Успяваме заедно" - "Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда. Създаване на условия за работа със семейната общност в рамките на детската градина" - 2019 / 2020 г.     

 • Национална програма "Успяваме заедно", модул  "Иновативна детска градина", проект "Детски открития" - 2020 / 2021 г. 

 • Краткосрочен международен онлайн проект "Пицата е уникална, но различна във всяка държава", януари / февруари 2022 г.

 • Международен проект "Изкуството е в моята природа" , програма "Еразъм+" - дигитална образователна платформа eTwinning, януари - юни 2022 г.

 • Краткосрочен международен онлайн проект "Ябълки с пуловери", октомври 2022 г. 

 • Международен проект "Хвани ръката ми" , програма "Еразъм+" - дигитална образователна платформа eTwinning, януари - май 2023 г.